Cinema classroom 2020

Žena, majka, kraljica Viktorija

o postfeminističkoj reviziji povijesne figure kao junakinje romanse
cca 90 min.

Žena, majka, kraljica Viktorija

Program

featured

Cinema classroom 2020

Feminism and film romance

This year's Cinema Classroom named Feminism and Film Romance focuses on the problematic relationship between → more

30.01.-08.06.2020.

No Screenings