12

Bog postoji, njeno ime je Petrunija

20:15 Ljetno Art-kino

Bog postoji, njeno ime je Petrunija

Gospod postoi, imeto i' e Petrunija, director: Teona Strugar Mitevska, Sjeverna Makedonija / Belgija / Slovenija / Francuska / Hrvatska, 2019.
feature film 100 min.