Kino učionica 2020

Žena, majka, kraljica Viktorija

o postfeminističkoj reviziji povijesne figure kao junakinje romanse
cca 90 min.

Žena, majka, kraljica Viktorija

Program

Žena, majka, kraljica Viktorija: o postfeminističkoj reviziji povijesne figure kao junakinje romanse

Predavanje „Žena, majka, kraljica Viktorija: o postfeminističkoj reviziji povijesne figure kao junakinje romanse“ analizira postfeministički imperativ heteronormativne romanse u suvremenim ekranizacijama devetnaestoga stoljeća kroz analizu prikaza kraljice Viktorije (1819-1901) u četiri biografske drame: filmu Gospođa Brown (Mrs Brown, 1997, režija John Madden); dvodijelnoj BBC-jevoj mini-seriji Victoria & Albert (2001); filmu Viktorija: Život mlade kraljice (The Young Victoria, 2009, režija Jean-Marc Valèe) i prvoj sezoni ITV-jeve serije Victoria (2016). Slijedom analiza Rosalind Gill (2007), postfeminizam se ovdje shvaća kao oblik anti-feminizma prisutan u anglofonoj kulturi od 1990.-ih naovamo koji je prisvojio feministički vokabular (posebno koncept izbora) kako bi re-tradicionalizaciju društva i rodnih uloga učinio prihvatljivijom. Dok se Gospođa Brown bavi razdobljem udovištva kraljice Viktorije i usredotočava na prikaz njezina odnosa sa slugom Johnom Brownom kroz poslovično reverentnu prizmu tzv. filma baštine (eng. heritage film), ovaj film također obilježava nedostatak interesa za subjektivitet starijih žena tipičan za recentnu postfeminističku medijsku kulturu. Potonji je vidljiv u tri kasnije biografske drame koje redom prikazuju Viktorijinu mladost i konstruiraju mladu kraljicu kao idealni postfeministički subjekt zahvaljujući fokusu na razdoblje udvaranja i zaruka s princom Albertom, udaju i majčinstvo. Promatrane zajedno, ove ekranizacije života mlade kraljice Viktorije s jedne strane generiraju novo kulturno sjećanje na Viktoriju kao junakinju romanse koje preispituje dotadašnje poimanje kraljice kao ozbiljne i stroge udovice. S druge strane, one istovremeno podilaze prioritiziranju mlade, bijele, heteronormativne pripadnice više klase kao idealne junakinje postfeminističke medijske kulture.

Antonija Primorac izvanredna je profesorica na Katedri za književnost Odsjeka za anglistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci gdje radi od 2017. Prije toga bila je zaposlena na Odsjeku za engleski jezik i književnost Sveučilišta u Splitu. Znanstveno se usavršavala na Trinity College Dublin (Irska) i Institute for English Studies (London, UK). Dobitnica je Fulbright stipendije (New York University, SAD), istraživačke Chevening stipendije (University of Oxford) te Chevening Teaching Fellowship na School for Slavonic and East European Studies, University College London (London, UK). Autorica je monografije Neo-Victorianism on Screen: Postfeminism and Contemporary Adaptations of Victorian Women (Palgrave Macmillan, 2018) i brojnih znanstvenih radova na engleskom i hrvatskom jeziku. Recenzentica je za časopise Adaptation (Oxford University Press), Textual Practice (Taylor & Francis), Journal of Commonwealth Literature (Sage), Journal of Neo-Victorian Studies (Swansea University, UK) te niz domaćih i stranih izdavača. Surađuje na COST Akciji Distant Reading for European Literary History (2017-2021).

U sklopu

Kino učionica 2020

Feminizam i filmska romansa

Ovogodišnja Kino učionica Feminizam i filmska romansa u središtu ima problematizaciju odnosa feminizma i filmske → više

30.01.-08.06.2020.

15

Ona koju zamišljaš

21:30 Ljetno Art-kino

Ona koju zamišljaš

Celle que vous croyez, Režija: Safy Nebbou, Francuska / Belgija, 2019.
igrani 101 min.