Kategorizacija audiovizualnih djela

Dobne kategorije preporučene dostupnosti filmovima

12

Kategorija »12«: Označava filmove čiji sadržaj ili dijelovi sadržaja nisu preporučeni za maloljetnike mlađe od 12 godina.

15

Kategorija »15«: Označava filmove čiji sadržaj ili dijelovi sadržaja nisu preporučeni za maloljetnike mlađe od 15 godina.

18

Kategorija »18«: Označava filmove čiji sadržaj je preporučen isključivo punoljetnim osobama i nije preporučen za maloljetnike.