Izvještaj s radionice video reportaže

Published: 05.12.2018.

Od 13. do 16. studenog je u Mini Art-kinu održana radionica video reportaže kojoj je prisustvovalo 6 polaznika s navršenih 55 godina pod stručnim vodstvom Sanje Kapidžić.

Radionica je bila fokusirana na novinarsku profesiju u audio-vizualnoj formi, a njen je osnovni cilj bio približiti sudionicima proces kreiranja medijskog proizvoda i omogućiti im usvajanje praktičnih znanja i vještina koje će moći primijeniti i u daljnjem djelovanju. Nakon kraćeg teorijskog segmenta i upoznavanja sudionika s primjerima dobre i loše video reportaže, radionica se fokusirala na praktični terenski rad i usvajanje vještina produkcije digitalnih audio-vizualnih sadržaja — od procesa slaganja priče preko snimanja digitalnog sadržaja do tehnika digitalne montaže.

Sudionici radionice su tako tijekom ove četverodnevne radionice u suradnji s voditeljicom radionice snimili sav potreban materijal i zatim odabrane dijelove montirali u video reportažu koja će biti prikazana u sklopu završnog događanja i predstavljanja rezultata projekta.

Photos

Radionica video reportaže Photo:Sanja Kapidžić

Izvještaj s radionice video reportaže