Hrvatski hororci / Hrvatski bestijarij

Levijatan

3D animacija, 2006, 2006, 15 min.

Levijatan

Summary

Trzavi, a nasmiješeni likovi ovoga kratkog filma provest će gledatelja kroz animiranu inscenaciju prema motivima knjige Thomasa Hobbesa "Levijatan" iz 1651.

montaža, dizajn, modeliranje, kompoziting: Simon Bogojević Narath

3D animacija: Saša Budimir, Mario Kalogjera

featured

Hrvatski hororci / Hrvatski bestijarij

Tema horor u animiranom filmu ovogodišnjeg Animafesta u Rijeku dovode pravi Hrvatski bestijarij. Raspored programa Hrvatski hororci / Hrvatski bestijarij:
MUHA, režija: Vladimir Jutriša, Aleksandar Marks, 1966., 8 min. MASKA CRVENE SMRTI, režija: Pavao Štalter, Branko Ranit, 1969., 10 min. MAČKA, → more

Hrvatski hororci / Hrvatski bestijarij

11.06.2018.

Muha

Muha

Hrvatska, 1966., director: Vladimir Jutriša, Aleksandar Marks, animated

Maska crvene smrti

Maska crvene smrti

Hrvatska, 1969., director: Pavao Štalter, Branko Ranitović, animated

Mačka

Mačka

Hrvatska, 1971., director: Zlatko Bourek, animated

Riblje oko

Riblje oko

Hrvatska, 1980., director: Joško Marušić, animated

Kugina kuća

Kugina kuća

Hrvatska, 1980., director: Zlatko Pavlinić, animated

Silencijum

Silencijum

Hrvatska, 2006., director: Marko Meštrović, Davor Međurečan, animated