Hrvatski hororci / Hrvatski bestijarij

Levijatan

3D animacija, 2006, 2006, 15 min.

Levijatan

Sinopsis

Trzavi, a nasmiješeni likovi ovoga kratkog filma provest će gledatelja kroz animiranu inscenaciju prema motivima knjige Thomasa Hobbesa "Levijatan" iz 1651.

montaža, dizajn, modeliranje, kompoziting: Simon Bogojević Narath

3D animacija: Saša Budimir, Mario Kalogjera

U sklopu

Hrvatski hororci / Hrvatski bestijarij

Tema horor u animiranom filmu ovogodišnjeg Animafesta u Rijeku dovode pravi Hrvatski bestijarij. Raspored programa Hrvatski hororci / Hrvatski bestijarij:
MUHA, režija: Vladimir Jutriša, Aleksandar Marks, 1966., 8 min. MASKA CRVENE SMRTI, režija: Pavao Štalter, Branko Ranit, 1969., 10 min. MAČKA, → više

Hrvatski hororci / Hrvatski bestijarij

11.06.2018.

Muha

Muha

Hrvatska, 1966., Režija: Vladimir Jutriša, Aleksandar Marks, animirani

Maska crvene smrti

Maska crvene smrti

Hrvatska, 1969., Režija: Pavao Štalter, Branko Ranitović, animirani

Mačka

Mačka

Hrvatska, 1971., Režija: Zlatko Bourek, animirani

Riblje oko

Riblje oko

Hrvatska, 1980., Režija: Joško Marušić, animirani

Kugina kuća

Kugina kuća

Hrvatska, 1980., Režija: Zlatko Pavlinić, animirani

Silencijum

Silencijum

Hrvatska, 2006., Režija: Marko Meštrović, Davor Međurečan, animirani

Luka

16:00 Dječja kuća

Obiteljski program

Luka

Luca, Režija: Enrico Casarosa, Sjedinjene Američke Države, 2021.
animirani 100 min.

Riječki orao

20:00

Riječki orao

Režija: Dario Lonjak, Hrvatska, 2021.
dokumentarni 53 min.

Riječki orao

21:30 Ljetno Art-kino

Riječki orao

Režija: Dario Lonjak, Hrvatska, 2021.
dokumentarni 53 min.