Program za djecu i mlade

Škola u kinu

Edukacija o filmu i poticanje razvoja filmske kulture kod djece i mladih od najranije dobi, a potom i kroz cijelo osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje, jedan je od ključnih segmenata programskih odrednica naše ustanove.

Upravo zato kreirali smo specifičan obrazovni program Škola u kinu - najprepoznatljiviji i najuspješniji segment obrazovnih programa Art-kina. Ovaj projekt nastao je 2009. godine u suradnji s Hrvatskim filmskim savezom, Odjelom gradske uprave za odgoj i školstvo te Odjelom gradske uprave za kulturu Grada Rijeke. Od početka je zamišljen kao nadopuna nastavi medijske kulture u riječkim osnovnim školama s ciljem osvješćivanja, promicanja i razvoja filmske kulture kod djece i mladih. Škola u kinu jedini je obrazovni filmski program u Hrvatskoj ove vrste jer se polaznicima vrtića, osnovnih te srednjih škola omogućavaju svakodnevne posjete kinu, bazirane na pomno kreiranom školskom filmskom katalogu koji se iznova izrađuje na razini svake školske godine, a tijekom godine nadopunjuje prikladnim naslovima te je za sve posjetitelje u potpunosti besplatan, što svakom djetetu i mladoj osobi omogućava pristup kvalitetnom filmu.

Filmski je program koncipiran za tri različite dobne razine: vrtići, osnovne škole i srednje škole.

Program Škola u kinu za vrtićki uzrast djeluje kao svojevrstan uvod programa za osnovnoškolsku razinu, odnosno vid upoznavanja djece predškolskog uzrasta s filmom i kinom. Uzimajući u obzir uzrast vrtićke djece, filmski program bazira se na animiranom filmuRiječ je o filmskom rodu koji djeca navedene dobi najprije upoznaju, koji im je intuitivan, te zbog jednostavne naracije i fabule, najbliži i najlakši na razini recepcije za shvaćanje i praćenje. Kod izbora filmova za djecu toga uzrasta, vodi se računa o nizu čimbenika među kojima je trajanje, biranje filmova s pozitivnim sadržajem te stavljanje naglaska na poruke u filmu koje potiču imaginaciju, maštu i prosocijalno ponašanje.

Program Škola u kinu za osnovne škole nadovezuje se na teme koje se obrađuju u sklopu nastave medijske kulture u pojedinim razredima tijekom osmogodišnjeg osnovnoškolskog obrazovanja, sukladno s važećim Nastavnim planom i programom za osnovne škole. U tom kontekstu Art-kino sastavlja filmski obrazovni program koji uključuje prikazivanje selektiranih naslova koji prate filmske teme po pojedinim razredima, omogućava gledanje istih u odgovarajućim prostornim i tehničkim uvjetima kinodvorane, uz kratka uvodna predavanja o pojedinim nastavnim temama i filmovima, kao i metodološke programe za pojedine naslove.

Dok je program Škola u kinu za osnovne škole vezan za obaveznu nastavu medijske kulture u sklopu hrvatskog jezika, program za srednje škole nema tu direktnu poveznicu s obzirom na to da nastavni planovi i programi za srednje škole ne sadrže nastavu iz navedenog područja. Stoga, polazeći od pretpostavke da su učenici prethodno, tijekom osnovnoškolskog obrazovanja, stekli nužne kompetencije za kritičko gledanje filmova i savladali osnovne pojmove filmskog jezika (filmska izražajna sredstva, filmske konvencije, tehnike i druge elemente), program Škola u kinu za srednje škole strukturiran je tako da se fokusira na mogućnost direktne ili indirektne korelacije sadržaja filmova s nastavom u pojedinim predmetima. Nadalje, cilj je programa Škola u kinu za srednje škole i prezentiranje vrijednih filmskih naslova, bilo recentnije produkcije ili pak filmskih klasika, kako bi se ponovno potaknuo razvoj selektivnosti pri odabiru filmova i izbjegao nekritičan i konzumeristički pristup gledanju filma.

Želja nam je da provedbom ovog programa postignemo nekoliko specifičnih ciljeva. Prije svega, stvoriti poticajni impuls djeci i mladima da filmove gledaju na velikom platnu, u tišini i mraku kinodvorane, kako bi recepcija filma bila kvalitetnija. Skretanjem pažnje na pojedine elemente filmskog jezika želimo kod djece i mladih razviti sposobnost razumijevanja, analize i vrednovanja filmskih sadržaja. Konačno, prikazivanjem raznih filmskih primjera, a u pogledu vremena njihova nastanka, roda, vrsta i geografskog porijekla, želimo kod polaznika programa proširiti perspektivu na elemente koji sačinjavaju filmsku umjetnost te razviti selektivnost pri njihovom osobnom odabiru filmova. Sve navedeno u skladu je i sa zadaćama nastavnog područja medijske kulture, odnosno osposobljavanjem za komunikaciju s medijima, recepcijom filma te ispravnim vrednovanjem filmskih ostvarenja.

Konačno, cilj je Škole u kinu da generacije djece koja sudjeluju u programu jednog dana budu educirana filmska publika koja razumije umjetničku vrijednost filma i zna cijeniti njene kvalitete. Naime, edukacija djece s ciljem razvoja filmske pismenosti, u smislu poticanja sposobnosti recepcije, analize i kritičkog vrednovanja filmskih sadržaja, nužnost je u suvremenom društvenom i tehnološkom okruženju. Upravo su djeca i mladi ključ našeg budućeg razvoja i neophodno je konstantno poticati njihovu intelektualnu i kulturnu znatiželju te u formativnim godinama razvijati ljubav prema filmu, filmskoj kulturi, kao i kulturi općenito. Namjera nam je kreirati programe koji će razumjeti njihove interese, ukus i gledateljske navike te na njima blizak i zanimljiv način kreirati poticaje ka istraživanju prošlosti, sadašnjosti i budućnosti filmske umjetnosti.

Kako se prijaviti za Školu u kinu?

Prijave za Školu u kinu mogu se izvršiti na broj telefona 091 4567 036, svakim radnim danom od 8 do 16 sati, ili putem e-pošte: edukacija@art-kino.hr. Voditeljica programa Škola u kinu je Dina Ožanić.

Termini filmskih projekcija iz programa kreiraju se individualno, u dogovoru s voditeljicom programa, a ulaz na sve projekcije ostvaruje se uz prethodan dogovor i potvrdu ugovorenog termina.

Program sufinanciraju Grad Rijeka, Hrvatski audiovizualni centar te Europa Cinemas.

Grad Rijeka
HAVC

Program "Škola u kinu" za školsku godinu 2023/2024:


Arhiva programa "Škole u kinu":