Program za djecu i mlade

Škola u kinu

Art-kino posebnu pažnju pridaje poticanju razvoja filmske kulture kod djece i mladih te to predstavlja jedno od ključnih programskih odrednica naše ustanove.

Najprepoznatljiviji projekt Art-kina namijenjen edukaciji djece i mladih na polju filmske kulture je Škola u kinu. Ovaj projekt nastao je 2009. godine u suradnji s Hrvatskim filmskim savezom, Odjelom gradske uprave za odgoj i školstvo te Odjelom gradske uprave za kulturu Grada Rijeke. Od početka je bio zamišljen kao nadopuna nastavi medijske kulture u riječkim osnovnim školama s ciljem osvješćivanja, promicanja i razvoja filmske kulture kod djece i mladih.

Program Škole u kinu za osnovne škole nadovezuje se na teme koje se obrađuju u sklopu nastave medijske kulture u pojedinim razredima tijekom osmogodišnjeg osnovnoškolskog obrazovanja, a sve sukladno s važećim Nastavnim planom i programom za osnovne škole. U tom je kontekstu Art-kino sastavilo program koji uključuje prikazivanje selektiranih filmova koji prate “filmske” teme po pojedinim razredima, osiguralo gledanje istih u odgovarajućim prostornim i tehničkim uvjetima kino dvorane te je pripremilo i kratka uvodna predavanja o pojedinim nastavnim temama i filmovima. Naime, želja nam je da provedbom ovog programa postignemo nekoliko specifičnih ciljeva. Oni su prije svega potaknuti djecu i mlade da filmove gledaju na velikom platnu, u tišini i mraku kino dvorane, kako bi sama recepcija filma bila kvalitetnija. Nadalje, skretanjem pažnje na pojedine elemente filmskog jezika želimo kod djece razviti sposobnost razumijevanja, analize i vrednovanja filmskih sadržaja. Konačno, prikazivanjem raznih filmskih primjera, a u pogledu vremena njihova nastanka, roda, vrsta i geografskog porijekla, želimo kod djece razviti selektivnost pri odabiru filmova. Sve navedeno u skladu je i sa zadaćama nastavnog područja medijske kulture, tj. osposobljavanjem za komunikaciju s medijima, recepcijom filma te osposobljavanjem za vrednovanje filmskih ostvarenja.

Dok je program Škole u kinu za osnovne škole vezan za obaveznu nastavu medijske kulture u sklopu hrvatskog jezika, program za srednje škole nema tu direktnu poveznicu s obzirom na to da nastavni planovi i programi za srednje škole ne sadrže nastavu iz tog područja. Stoga, polazeći od pretpostavke da su učenici prethodno, tijekom osnovnoškolskog obrazovanja, stekli nužne kompetencije za kritičko gledanje filmova i savladali osnovne pojmove filmskog jezika (filmska izražajna sredstva, filmske konvencije, tehnike i drugih elementa), program Škole u kinu za srednje škole strukturiran je na način da se fokusira na mogućnost direktne ili indirektne korelacije sadržaja filmova s nastavom u pojedinim predmetima. Nadalje, cilj programa Škole u kinu za srednje škole je i prezentiranje vrijednih filmskih naslova, bilo recentnije produkcije ili pak filmskih klasika, kako bi se potaknuo razvoj selektivnosti pri odabiru filmova i izbjegao nekritičan i konzumeristički pristup gledanju filma. 


Cilj Škole u kinu je da generacije djece koja sudjeluju u programu jednoga dana ne budu samo pasivni konzumenti filmskih sadržaja već osviještena i educirana filmska publika.

Kako se prijaviti za Školu u kinu?

Prijave za Školu u kinu mogu se izvršiti na broj telefona 051/445-741 ili 091/555 8447, svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 sati, ili putem e-pošte: barbara.zupicic@art-kino.hr.

Program sufinanciraju Grad Rijeka, Hrvatski audiovizualni centar, Europa Cinemas, Hrvatsko društvo filmskih redatelja te Primorsko-goranska županija.

Pored Škole u kinu, Art-kino tijekom godine organizira i druge obrazovne projekcije u sklopu Edukacijskog jutra u suradnji s Festivalom tolerancije, a organizira i Festival Akcija! koji se bavi filmskim stvaralaštvom djece u Primorsko-goranskoj županiji.

Ulaz na sve projekcije ostvaruje se bez naknade te je potrebna prethodna najava na barbara.zupicic@art-kino.hr.

Program "Škola u kinu" za školsku godinu 2020/2021:


Arhiva programa "Škole u kinu":