početnakino

Informacije


Opći podaci

Naziv: Art-kino

Sjedište: Krešimirova 2, 51000 Rijeka

OIB: 12254758142


Upravno vijeće

Upravno vijeće ustanove ima tri člana i to dva predstavnika osnivača i jednog predstavnika radnika zaposlenih u ustanovi.

Članovi Upravnog vijeća su: Velid Đekić, Martina Petrović i Ines Volf.

Zapisnici sa sjednica Upravnog vijeća

2017. godina

30. sjednica

2016. godina

29. sjednica

28. sjednica

27. sjednica

26. sjednica

25. sjednica

24. sjednica

23. sjednica

22. sjednica

21. sjednica

20. sjednica

2015. godina

19. sjednica

18. sjednica

17. sjednica

16. sjednica

15. sjednica

14. sjednica

13. sjednica

2014. godina

12. sjednica

11. sjednica

10. sjednica

9. sjednica

8. sjednica

7. sjednica

6. sjednica

5. sjednica

4. sjednica

3. sjednica

2013. godina

2. sjednica

1. sjednica


Financiranje ustanove

Art-kino je javna ustanova u kulturi čiji je rad financiran iz sredstava proračuna njenog osnivača, Grada Rijeke. Rad i program Art-kina financira se i iz drugih izvora i to, vlastitih prihoda te sredstava donacija (Hrvatski audiovizualni centar, Europa Cinemas, Hrvatsko društvo filmskih redatelja, Zagrebačka banka d.d., Agencija za elektroničke medije, itd.).


Opći akti

Statut Art-kina

Pravilnik o provedbi postupaka nabave ispod zakonskog praga

1. izmjene pravilnika o provedbi postupaka nabave ispod zakonskog praga

2. izmjene pravilnika o provedbi postupaka nabave ispod zakonskog praga


Javna nabava

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), ne postoje gospodarski subjekti s kojima Art-kino ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Plan nabave Art-kina za 2017. godinu

Treće izmjene i dopune Plana nabave Art-kina za 2016. godinu

Druge izmjene i dopune Plana nabave Art-kina za 2016. godinu

Prve izmjene i dopune Plana nabave Art-kina za 2016. godinu

Plan nabave Art-kina za 2016. godinu

Treće izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu

Druge izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu

Prve izmjene Plana nabave Art-kina za 2015. godinu

Plan nabave Art-kina za 2015. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma


Zakoni

Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 76/0790/11)

Pravilnik o kategorizaciji audiovizualnih djela (NN 127/14)

Zakon o ustanovama (NN 76/93; NN 29/97, NN 47/99 - Ispravak i NN 35/08)


Natječaji 


Nabava roba, usluga i radova