Kvarnerska filmska komisija

Kvarnerska filmska komisija regionalni je filmski ured osnovan 2016. godine unutar javne ustanove Art-kino uz podršku i poticaj Grada Rijeke, Primorsko-goranske županije i Hrvatskog audiovizualnog centra.

Kvarnerska filmska komisija pruža administrativnu, logističku, obrazovnu i stručnu podršku za domaću i stranu audiovizualnu produkciju. Vizija Kvarnerske filmske komisije su grad Rijeka i Primorsko-goranska županija kao privlačne i prepoznatljive filmske destinacije. Usluge koje pružamo su pristup bogatoj bazi filmskih lokacija s područja Rijeke i Primorsko-goranske županije, umrežavanje s lokalnim filmašima, privatnim i poslovnim subjektima koji djeluju na našem području te predstavnicima uprave. Također, na web stranici www.kvarner-film.org možete pristupiti bogatoj bazi filmskih lokacija. Riječ je o logičnom nastavku naših nastojanja da Rijeku i Županiju učinimo privlačnim i prepoznatljivim filmskim destinacijama.


Kvarnerska filmska komisija


→ posjetite službenu stranicu Kvarnerske filmske komisije

Razvoj filmske djelatnosti izravno je povezan s tradicijom riječkog filmskog stvaralaštva, no ovisi i o interesu dolazećih produkcijskih kuća zainteresiranih za snimanje u regiji. Na taj način domaći profesionalci i mladi ljudi, koji svoju budućnost možda pronalaze upravo u audiovizualnoj industriji, stječu neophodno iskustvo rada na filmskom setu. Kvarnerska filmska komisija je tu da bi promovirala lokacije kao potencijalne lokacije za snimanje, da olakša samo snimanje zainteresiranim filmašima te da potiče rad domaćih profesionalaca na setovima uz otvaranje prostora za učenje i rad mladih.

Moramo naglasiti da Rijeka danas ima značajnu filmsku produkciju i autorsku scenu, osnovana je i javna ustanova Art-kino te je vidljiv razvoj filmske djelatnosti u Rijeci u posljednjih desetak godina. Stoga je i osnutak Komisije na neki način bio logičan nastavak svih dosadašnjih napora. Primjera radi, Sporazumom o poticanju lokalne filmske produkcije između Grada Rijeke i HAVC-a sufinancirano je više od dvadesetak filmova. Sve su to poticaji za daljnje razvijanje filmske djelatnosti.