Pristupačnost

Izjava o pristupačnosti

U skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske, Art-kino objavljuje Izjavu o pristupačnosti svoje mrežne stranice, njenoj usklađenosti s Direktivom (EU) 2016/2102, te pružanjem povratnih informacija korisnika radi daljnjeg unaprjeđenja mrežne pristupačnosti.


Općenito

Art-kino nastoji osigurati pristupačnost svojih usluga za osobe s invaliditetom. Ova izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu stranicu www.art-kino.org.


Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica www.art-kino.org djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjena je većina zahtjeva europske norme za pristupačnost tehnologija u javnome sektoru, EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ali uz neke iznimke.


Nepristupačni sadržaj

Iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti očituju se u sljedećim dijelovima sadržaja:

  • Pojedini elementi na stranici nisu dovoljno dobrog kontrasta (linkovi na pdf dokumente i crveni linkovi na tamnoj pozadini). (djelomično popravljeno)

  • Korištenje fotografija i videa nije dovoljno optimizirano te opisano metapodacima. 

  • Područja koja se aktiviraju prelaskom miša, tekstualna ili u obliku ikone, nisu dovoljno velika za korisnike s motoričkim teškoćama.

  • Neki mrežni elementi, ikone i poveznice ne pružaju informaciju o sadržaju na koji vode, nemaju pridružen naziv (npr. polje za pretraživanje, prijava na newsletter te kontrole za upravljanje video sadržajem ili foto galerijama). (popravljeno)

  • Na stranicu je potrebno ubaciti ARIA elemente - opisna polja za glavne cjeline stranice. (popravljeno)

  • Neke kontrole poput “Pokreni video” nisu dovoljno dobro opisane.(popravljeno)

  • Postoje poveznice koje su prazne i kao takve mogu zbunjivati korisnike s teškoćama u vidu.

  • Na mrežnoj stranici ima pdf dokumenata koji nisu optimizirani ili pak uopće čitljivi za osobe s poteškoćama.


Podizanje razine pristupačnosti

Art-kino radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti, vođenju i održavanju sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom. Greške kontrasta mogu se riješiti izmjenama u dizajnu stranice ili implementacijom alata za mijenjanje kontrasta pozadine. Kroz dodatne alate potrebno je omogućiti promjene veličine slova, te mogućnost uključivanja fonta pogodnog za osobe s disleksijom.

Mrežna stranica www.art-kino.org u ovom obliku kreirana je 2008. godine te ulazi u zonu zastarjelih mrežnih stranica. Art-kino ima ograničene resurse jer se cijeli razvoj mrežne stranice odvija suradnjom s vanjskim suradnicima. Prilikom izrade novog mrežnog odredišta u proces će biti uključene i osobe s posebnim potrebama s relevantnim iskustvom za pitanja pristupačnosti. 


Priprema izjave o pristupačnosti

Izjava je sastavljena 23. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523. Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je procjene u obliku testiranja pristupačnosti. Testiranje pristupačnosti provedeno je alatom WAWE Web Accessibility Evolution Tool.
Art-kino će redovito revidirati ovu izjavu te postepeno otklanjati razloge zbog kojih su pojedini sadržaji neusklađeni.  

Izjava ažurirana dana 29. 11. 2021.


Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice www.art-kino.org korisnici mogu uputiti:

E-poštom: ured@art-kino.hr

Telefonom:051 323262

Poštom: Art-kino, Krešimirova 2, 51000 Rijeka


Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnoga sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske. 

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona 014609041 ili elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr