Projekt Art-kina „Moja filmska priča“ odabran za financiranje u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura 54+“

Filmski i kreativni program „Moja filmska priča“

Published: 28.07.2018.

Projekt Art-kina izabran je za financiranje u skopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura 54+“ koji se provodi u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Ime projekta je „Moja filmska priča“, te je usmjeren na socijalno uključivanje i unaprjeđenje kvalitete života osoba starijih od 54 godine kroz poboljšanje pristupa kulturnim i umjetničkim aktivnostima. Art-kino je temeljem ovog Poziva osiguralo 404 000 kuna.

Zajedno do fondova - EU

Aktivnosti projekta Moja filmska priča planirane su kroz tri elementa koje uključuju volonterski rad u Art-kinu, kreativne radionice te redovne programe za starije osobe, a u cilju osiguranja visokog stupnja uključenosti populacije 54 + u rad Art-kina kao i u kulturni život Rijeke.

Kroz volonterski rad na redovnim programima sudionici će biti u kontinuiranom kontaktu publikom, imat će mogućnost sudjelovati u izvedbi raznih programa te tako i razvijati svoje kognitivne, socijalne i emocionalne vještine. Kreativne radionice će se održavati u različitim trajanjima, a vodit će ih stručnjaci iz pojedinog područja. Kroz aktivnosti Filmskog kluba 54+ osigurat će se aktivna participacija u kreiranju programa Art-kina usmjerenog na starije osobe, sudionici će raditi na selekciji programa, organizaciji te aktivnoj promociji posebnog programa na mjesečnoj bazi. Ovim će se putem postići visoki stupanj uključenosti u kulturnu ponudu grada Rijeke i regije, a prema potrebama i interesima ciljane skupine.

Projekt Moja filmska priča u skladu je sa Strateškim planom Art-kina za razdoblje 2016.-2020. godine, kao i aktivnostima projekta Rijeka će 2020. Ovime je Art-kino još jednom potvrdilo veliku otvorenost ustanove prema svim dobnim i društvenim skupinama te i spremnost za uključivanje šire zajednice u svoj rad.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva iznosi 20 milijuna kuna, od toga je 85 % sredstava osigurano iz Europskog socijalnog fonda, dok obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15 % osigurava Ministarstvo kulture iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Za financiranje je odabrano ukupno 40 projekata koji su provedeni u sklopu Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020., s ciljem postizanja bolje socijalne uključenosti i unaprjeđenja kvalitete života osoba starijih od 54 godine kroz poboljšanje pristupa kulturnim i umjetničkim aktivnostima.