Hrvatski hororci / Hrvatski bestijarij

Kugina kuća

Hrvatska, 1980., 10 min.

Kugina kuća

Sinopsis

Na putu smrti i užasa kuga se približava malom selu. Na ulazu u selu zaustavlja je znak križa. Sjeda pod križ i čeka. Selo ništa ne sluti. Živi svakodnevni život. Na prozoru jedne kuće mali Rade čeka majku Jelu da se vrati iz grada. Spustila se već i noć, a majke nema. Rade se uplaši tmurnog neba, mraka, škripe vrata, šišmiša i otrča kod strine u susjednu kuću dok se mama ne vrati. A kuga čeka...

U sklopu

Hrvatski hororci / Hrvatski bestijarij

Tema horor u animiranom filmu ovogodišnjeg Animafesta u Rijeku dovode pravi Hrvatski bestijarij. Raspored programa Hrvatski hororci / Hrvatski bestijarij:
MUHA, režija: Vladimir Jutriša, Aleksandar Marks, 1966., 8 min. MASKA CRVENE SMRTI, režija: Pavao Štalter, Branko Ranit, 1969., 10 min. MAČKA, → više

Hrvatski hororci / Hrvatski bestijarij

11.06.2018.

Levijatan

Levijatan

3D animacija, 2006, 2006, Režija: Simon Bogojević Narath
, animirani

Muha

Muha

Hrvatska, 1966., Režija: Vladimir Jutriša, Aleksandar Marks, animirani

Maska crvene smrti

Maska crvene smrti

Hrvatska, 1969., Režija: Pavao Štalter, Branko Ranitović, animirani

Mačka

Mačka

Hrvatska, 1971., Režija: Zlatko Bourek, animirani

Riblje oko

Riblje oko

Hrvatska, 1980., Režija: Joško Marušić, animirani

Silencijum

Silencijum

Hrvatska, 2006., Režija: Marko Meštrović, Davor Međurečan, animirani