Filmske mutacije: XII. Festival nevidljivog filma

Pomognite Španjolskoj

Aidez l'Espagne, Španjolska, 1937., 5 min.

Pomognite Španjolskoj

Sinopsis

Udruženje katalonskih arhitekata (Colegio de Arquitectos de Catalunya) angažirao je 1969. godine Pere Portabellu da napravi ovaj film (op. prev. - uz film Miró drugi i Državne nagrade) povodom retrospektivne izložbe Joana Miróa Miró l’altre. Međutim izbili su veliki prijepori oko toga je li prikladno prikazati dotični film tijekom izložbe. Portabella je zauzeo stav: „ili će prikazati sva tri filma, ili nijedan.“ Film je sastavljen od filmskih žurnala i snimaka iz Španjolskog građanskog rata koje Portabella kombinira s Miróovim litografijama iz serije Barcelona (1939.-1944.). Film završava sa slikarevim natpisom Aidez l'Espagne. napravljenim pomoću šablone (pochoir).

Film je zamišljen kako bi u kontekstu barcelonske izložbe Miró l’altre povezao prijeratnog s poslijeratnim Miróom. Polazišna je točka dokumentarni materijal o ratu koji je Portabella dobio od filmske knjižnice u Toulouseu. Putem vizualnog kolaža Portabella suprotstavlja niz slika Španjolskog građanskog rata: razarajuće bombe, uništene zgrade, demonstracije republikanaca, vojne parade, religijske ceremonije u crkvi koja je potpomagala fašiste, bijeg poraženih itd.  Portabella manipulira ovim slikama rata i jukstaponira ih izabranim fragmentima iz serije Barcelona što silovito izražava užas rata i ljudskog nasilja. Film završava slikom marke koju je Miró 1937. godine dizajnirao za francusku La Poste: slika sumira umjetnikov politički bijes, utjelovljen u ogromnoj šaci katalonskog seljaka. Edicija iste marke (u većem formatu) napravljena je kako bi se prikupio novac za Španjolsku republiku, a Miró je dodao borbeni antifašistički tekst na francuskom. Tekst je potom izložen, barem tijekom prvih dana nakon otvorenja, na izložbi Miró l’altre u Barceloni: 

U sadašnjoj borbi, na  jednoj strani vidim fašiste kao primitivnu snagu, a na drugoj narod, čiji će ogromni kreativni potencijal dati Španjolskoj poticaj koji će začuditi svijet. 

U sklopu

Nocturno 29

Nocturno 29

Španjolska, 1968., Režija: Pere Portabella, eksperimentalni

Vampir Cuadecuc

Vampir Cuadecuc

Španjolska, 1971., Režija: Pere Portabella, dokumentarni

Katalonski pjesnici

Katalonski pjesnici

Poetes Catalans, Španjolska, 1970., Režija: Pere Portabella, dokumentarni

Miró tapiserija

Miró tapiserija

Miró tapìs, Španjolska, 1973., Režija: Pere Portabella, dokumentarni

Varšavski most

Varšavski most

Pont de Varsòvia, Španjolska, 1989., Režija: Pere Portabella, igrani

Izmještanje

Izmještanje

Mudanza, Španjolska, 2008., Režija: Pere Portabella, dokumentarni

Umbracle

Umbracle

Španjolska, 1972., Režija: Pere Portabella, dokumentarni

Večera

Večera

El sopar, Španjolska, 1974., Režija: Pere Portabella, dokumentarni

Akcija Santos

Akcija Santos

Acció Santos, Španjolska, 1973., Režija: Pere Portabella, dokumentarni

Tišina prije Bacha

Tišina prije Bacha

Die stille vor Bach, Španjolska, 2007., Režija: Pere Portabella, igrani

12

Bog postoji, njeno ime je Petrunija

20:15 Ljetno Art-kino

Bog postoji, njeno ime je Petrunija

Gospod postoi, imeto i' e Petrunija, Režija: Teona Strugar Mitevska, Sjeverna Makedonija / Belgija / Slovenija / Francuska / Hrvatska, 2019.
igrani 100 min.