Pier Paolo Pasolini

Pier Paolo Pasolini

Biografija

Pasolini, Pier Paolo, talijanski književnik, redatelj i teoretičar filma (Bologna, 1922 – Ostia, 1975). Diplomirao književnost u Bologni, gdje je studirao i povijest umjetnosti. Član KP Italije od 1947., izbačen 1949. zbog »moralne i polit. nepodobnosti.« Ubijen pod nerazjašnjenim okolnostima. Savjetnik za rimski žargon na Cabirijinim noćima, piše predloške i scenarije za niz redatelja (F. Fellini, M. Bolognini, M. Soldati, E. Olmi, F. Rosi). Jedan od ključnih talijanskih i europskih književnika XX. st., čiji je stil bogat vizualnim detaljima kritika nazvala »filmskim«, Pasolini se posvetio filmu kao umjetničkom modusu najpogodnijem za izražavanje svojeg uvjerenja – formiranog kako zaokupljenošću suodnosom raznorodnih realnosti stvorenih različitim jezicima, dijalektima i idiolektima, tako i intenzivnim proučavanjem autora kao što su A. Gramsci, M. Eliade, L. Spitzer, M. Frazer, R. Barthes, C. G. Jung, C. Lévi-Strauss i E. Auerbach. Predlažući u nizu teorijskih radova, uglavnom skupljenih u knjigama Heretički empirizam (1972) i Spisi o filmu (1987), »opću semiologiju stvarnosti«, film smatra povlaštenim modelom za analizu životne zbilje. Definirajući filmski izraz kao »jezik koji je ispisala stvarnost«, ukupan znakovni sustav čije se naslijeđe istodobno održava i mijenja stalnom upotrebom, prelazak s pisanog na audiovizualni jezik smatra jednako važnim kao prelazak s usmene na pisanu kulturu. Film izražava stvarnost metonimijski, a kako nužnost montaže jasno ističe subjektivne stilističke odluke redatelja, jezik filma istodobno je realistički i antinaturalistički. Stoga već prvi filmovi, Accattone (1961), Mamma Roma i Evanđelje po Mateju, elemente neorealističke poetike – angažiranje naturščika, prirodno osvjetljenje, snimanje na lokacijama i sklonost naglašenoj društvenoj i političkoj relevantnosti – rabe kao precizno ustrojen jezik te uključuju nesumjerljive oblikovne postupke poput iznimno samosvjesnih kompozicija koje uspostavljaju intertekstualne veze s djelima Giotta, Masaccia, Piera della Francesce, Mantegne ili Botticellija, isticanja plošnosti filmske slike te supostavljanja nesukladnih prizora, registara, mitoloških aluzija i stilskih elemenata, čime neprestano svraćaju pozornost na konstrukciju i artificijelnost filmskog prikaza zbilje. Mladi kravlji sir, epizoda u omnibusu RoGoPaG (1963), utjelovljuje autoreferencijalnost njegove poetike tematiziranjem snimanja filma o Kristovu životu, otežanog opsesivnim nastojanjem redatelja (O. Welles) da iznađe filmski ekvivalent dvama manirističkim slikama skidanja s križa, te oblikovanjem zasnovanim na karnevalesknom kolažu i pastišu raznorodnih filmskih i likovnih idioma, na supostavljanju pisma, zvuka i slike, pučkog i elitnog, prošlog i suvremenog, predočujući međuovisnost inovacije i naslijeđa te uzajamno određenje percepcije zbilje i kodova reprezentacije. Izrazitije naglašavajući alegorijske i mitološke strukture, Ptičurine i ptičice (1966), Kralj Edip (1967) i Medeja (1969) razvijaju disparatne predstavljačke kodove u hibridno audiovizualno višeglasje, dok Dekameron (1971), Canterburyjske priče (1972) te Cvijet tisuću i jedne noći (1974) modele prikazivanja i tumačenja seksualnosti – preko fantastičkih ili satiričkih sadržaja srednjovjekovnog izvora – oblikuju u karnevaleskno slavljenje fabuliranja i tjelesnosti kao subverzije dominantnih interpretativnih obrazaca u službi ekonomske i političke represije. Teorem, Svinjac (1969) i Salò ili 120 dana Sodome drastičnim postupcima na razini montaže, teme, odnosno prikaza, prokazuju pak zavodljivost fikcionalnog kao sredstvo fantazmagoričnog nasilja. Usmjereno na trajno podrivanje hegemonijskih sustava značenja, često zabranjivano i osporavano, katkad i s oprečnih ideoloških pozicija, Pasolinijevo djelo, koje je Bertolucci opisao kao »ponovno izmišljanje filmskog jezika«, pokazuje se prijepornim za svaki oblik konformizma, pri čemu otpor suočavanju s nerazrješivom povezanošću interpretacije i represije može uroditi i bizarnostima poput zahtjeva nekog francuskog kritičara da se na suđenju Pasolinijevu ubojici Salò prikaže kao dokaz u korist obrane. (Tomislav Brlek)

(Preuzeto iz: Filmski leksikon, http://film.lzmk.hr/clanak.aspx?id=1342)

Filmovi

Canterburyjske priče

Canterburyjske priče

I racconti di Canterbury, Italija / Francuska, 1972., igrani

Osam priča povezanih likom hodočasnika i pisca Goeffreya Chaucera (P. P. Pasolini), koje za razliku od Dekameronove isprepletene strukture slijede jedna drugu i čine linearnu cjelinu, ponovo nas uvode u svijet srednjovjekovlja zabavljenog tropima o → više

Cvijet tisuću i jedne noći

Cvijet tisuću i jedne noći

Il fiore delle mille e una notte, Italija / Francuska, 1974., igrani

Film započinje i završava okvirnom pričom o robinji Zumurrud (Ines Pellegrini) i njezinom vlasniku/odabraniku Nur-ed-Dinu (Franco Merli) koji tek što ju je doveo kući bivaju razdvojeni zbog njegove lakomosti i neopreznosti. Zummurud je oteta, ali → više

Dekameron

Dekameron

Dekameron, Italija / Francuska / Zapadna Njemačka, 1971., igrani

Deset priča spojenih u jednu filmsku cjelinu na okupu drže dvije provodne od kojih u prvom dijelu dominira ona koja kazuje o velikom grešniku Ciappellettu (Franco Citti) koji biva proglašen svetim, dok drugim dijelom tematski → više

Evanđelje po Mateju

Evanđelje po Mateju

Il vangelo secondo Matteo, Italija, 1964., igrani

Nakon što je prethodne godine sudjelovao u radu na omnibusu Ro.Go.Pa.G. (1963.), za koji je snimio dio Skuta zbog kojeg je završio za sudu poradi blasfemije i vrijeđanja 'državne religije', za svoj sljedeći projekt Pasolini → više

Mamma Roma

Mamma Roma

Mamma Roma, Italija, 1962., igrani

Nakon što se njezin dugogodišnji svodnik Carmine (Franco Citti) odluči povući iz 'posla', Mamma Roma (Anna Magnani) također odlučuje život vratiti u normalne okvire, početi zarađivati poštenim putem za život i posvetiti se odgoju tinejdžerskog → više

18

Salo ili 120 dana Sodome

Salo ili 120 dana Sodome

Salò o le 120 giornate di Sodoma, Italija / Francuska, 1975., igrani

Salò, glavni grad Mussolinijeve fašističke Socijalne republike, 1944. U palači na obali jezera Garda, četiri dužnosnika organiziraju sadističke orgije ustrojene pripovijedanjem triju pripovjedačica uz klavirsku pratnju, iživljavajući se nad bezimenim mladićima i djevojkama. Salò ili 120 → više

Svinjac

Svinjac

Porcile, Italija / Francuska, 1969., igrani

Radnja je podijeljena u dva paralelna dijela, a razlika među njima naglašena je vremenskim planovima: u suvremenom pratimo sukob dvojice zapadnonjemačkih industrijalaca Klotza (Alberto Lionello) i Herditzea (Ugo Tognazzi) koji se bore za prestiž te → više

Teorema

Teorema

Teorema, Italija, 1968., igrani

Najavljen glasnikom Angelinom (Ninetto Davoli), jednog se dana na imanju milanske obitelji industrijalca pojavljuje plavooki stranac (Terence Stamp). Posjetitelj postupno biva zaveden svim članovima obitelji – ocem (Massimo Girotti), majkom (Silvana Mangano), sinom (Andrés José → više