Solidarnost i hrana

O ženskom poduzetništvu i udruživanju
cca 90 min.

Solidarnost i hrana

Program

Filmski program Solidarnost i hrana - o ženskom poduzetništvu i udruživanju  obuhvaća dva kratka filma Vojvođanska kuca - selo Stanišić i Nove žene za novo vreme koji prikazuju pokretanje ženskih zadruga i inicijativa koje koriste lokalne resurse za proizvodnju, a pridonose boljitku zajednice. Jedna od takvih inicijativa bavi se uzgajanjem i pripremom hrane. 

Nakon filmskom programa, na temu će razgovarati Jelenom Višnjić i Anom Smokrović o oblicima ekonomskog udruživanja temeljenim na solidarnosti, udruživanju žena te o poticanju lokalne proizvodnje kroz uzgoj hrane. Razgovor će moderirati Tihana Naglić.

Jelena Višnjić, doktorica nauka, studije roda (Univerzitet u Novom Sadu). Jedna je od osnivačica i urednica festivala feminističke kulture i akcije – BeFem. Kordinatorica je programa “Feministička medijska kultura: proizvodnja roda” i predavačica u Centru za ženske studije u Beogradu i aktivistkinja feminističkog pokreta. Živi i radi u Beogradu.

Ana Smokrović, poljoprivrednica koja uzgaja hranu po biodinamičkim principima, doktorandica, Filozofskog fakulteta u Rijeci, piše disertaciju na temu filozofije hrane, edukatorica, vodi radionice kuhanja, zdrave i prirodne hrane te prirodnog vrtlarenja.

Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter je neprofitna nevladina organizacija koja promiče ljudska prava, kulturu nenasilja, toleranciju, prava manjina i rodnu ravnopravnost povezujući neformalno obrazovanje, istraživanje i aktivizam.

U sklopu