VAFI & RAFI 2018

RAFI: Dodijela nagrada

12

Glumim, jesam

20:15

Glumim, jesam

I Act, I Am / Igram, sem, Režija: Miroslav Mandić, Bosna i Hercegovina / Slovenija / Hrvatska, 2018.
igrani 105 min.