Antologije krijumčarenja

Moja granica

Moja meja / My Border, Slovenija, 2002., 50 min.

Moja granica

Sinopsis

Film okuplja svjedočenja ljudi o postavljanju granice između Italije i Jugoslavije 1947. godine kada je slovenska pokrajina Primorska priključena Jugoslaviji. Nakon što je angloamerička vojska postavila žicu ne mareći za postojeću organizaciju života stanovništva, mnoga polja, vrtovi, ulice, pa čak i groblje, prepolovila je granica. Lokalno stanovništvo različito je reagiralo – neki je isprva nisu smatrali ozbiljnom promjenom, nekima je bitno smanjila kvalitetu života, a vremenom se pokazalo da je granica nosila izolaciju, zabrane i odvajanje. Pregrada je svima postala izazov...

U sklopu

Zelena granica

Zelena granica

Hrvatska, 2006., Režija: Nikica Klobučar, Tomislav Šoban, dokumentarni

Ariel

Ariel

Ivo Deković, Igor Kirin, Nikola Ukić, 2013., dokumentarni