3D svijet

Hrvatska, 2017., 20 min.

3D svijet

Sinopsis

Film „3D svijet“ prikazuje inicijativu dvoje ljudi u Rijeci gdje je pokrenut projekt istraživanja, obnove i oživljavanja kompleksa nekadašnjeg rimskog vojnog zapovjedništva. Ideja da se artefakt, kao što je listić iz 3 st. koji je pronađen na toj lokaciji, pretvori u kulturno-turističku ponudu suvenira spaja 3D tehnologiju i očuvanje kulturne baštine. Veći je izazov posebice što prikazuje kako suradnja među strukama i zajednički rad može doprinijeti ne samo gradu Rijeci već i Hrvatskoj koju smješta na kulturnu kartu Europe i Svijeta. Ovim projektom, nazvanim „malo riječko čudo“ Rijeka je dodala svojem imidžu sliku mentaliteta koji se usuđuje širiti horizonte.

Hoće li znanost doći do budućnosti? S jedne strane šum mora, a s druge zvuk 3D printera u proizvodnji. Spoj 3D tehnologije i očuvanja kulturne baštine još je veći izazov kada se rađa iz suradnje različitih struka, kojima je motiv rad za opće dobro i obogaćivanje grada Rijeke i Hrvatske koju „malo riječko čudo“ smješta na kulturnu kartu Europe i Svijeta!