Prikazivanja

Zagrebačka škola crtanog filma

Zagrebačka škola crtanog filma

po izboru dr.sc. Mate Kukuljice

Samac god. 1958.
Režija: Vatroslav Mimica
Trajanje: 13 min Koncert za mašinsku pušku god. 1958.
Režija: Dušan Vukotić
Trajanje: 14 min Šagrenska koža god. 1960.
Režija: Vlado Kristl
Trajanje: 10 min Don Kihot god. 1961.
Režija: Vlado Kristl
Trajanje: 11 min Surogat god. 1961.
Režija: Dušan Vukotić
Trajanje: 10 min Zid god. 1965.
Režija: Ante Zaninović
Trajanje: 4 → više