početnafilmovi
Sans toit ni loi - Bez krova i zakona, bez tebe i zakona

Sans toit ni loi - Bez krova i zakona, bez tebe i zakona

Predavanje supostavlja film Agnes Varde, njezinu prikazu mlade djevojke koja zimi luta Francuskom, s pitanjima slobode. Kojih se sloboda možemo odreći, kako je gradirati? Što se može dobiti odabirom marginalne pozicije? Koliko je pozicija žene u početku - marginalna, ili slobodna?    

Predavačice će biti Sanja Bojanić i Brigita Miloš.

Sanja Bojanić  (Pula, 1964. godine) izvršna je direktorica Centra za napredne studije Jugoistočne europe Sveučilišta u Rijeci te prodekanica za međunarodnu suradnju Akademije primijenjenih umjetnosti Rijeka. Diplomirala je 1993. godine na studiju Filozofije, Filozofskog fakulteta, Sveučilišta u Beogradu. Na sveučilištu Paris 8 (Vincennes-St Denis) je diplomirala na odjelu za Znanosti dokumentacije i informacije 2002.. Magistrica filozofije je postala 2000. godine na Études féminines istog sveučilišta. Zvanje magistrice hypermedija (multimedijske realizacije i elektroničkog nakladništva) stekla je 2004. godine na odjelu Hypermedija sveučilišta Paris 8. Stupanj doktora znanosti Sveučilišta Paris 8 stekla je 2009. godine u okviru doktorske škole Sciences sociales, Pratique et théories du sens. Sudjelovala je u osnivanju Centra za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci.    

Brigita Miloš (Rijeka,  1972. godine) poslijedoktorandica je pri Odsjeku za kulturalne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Tijekom akademske godine 2015/2016 sudjelovala je u inicijativi za pokretanjem nekog oblika akademski prepoznatog rodnostudijskog i feminističkog djelovanja i poučavanja, a koje je uspješno okončana uspostavom Centra za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci, kao prvom akademskom ustrojbenom jedinicom u tome području u Republici Hrvatskoj. Brigita Miloš koordinatorica je Centra za ženske studije u Rijeci.  

Prikazivanja

07.05.2018. 18:00

Kupovina ulaznica:
Ulaznice možete kupiti na blagajni Art-kina ili putem platforme Ulaznice.hr.

Trajanje:
cca 75 min.

Žanr:
predavanje