početnafilmovi
Kristina Leko - Sarajevo International

Kristina Leko - Sarajevo International

Eksperimentalni utorak

Od kraja 1999. do 2005. autorica je realizirala nekoliko tzv. videokomunikacijskih projekata, a Sarajevo International je njen daleko najuspješniji projekt. Serija je to od dvanaest videopriča nastalih u suradnji s dvanaestero stranaca koji su se doselili u Sarajevo. Kao ubrana intervencija tih dvanaest videopriča je bilo postavljeno na dvanaest javnih lokacija u Sarajevu tijekom svibnja 2001.

"Kad danas razmišljam o tome što sam radila 2001. u Sarajevu, onda se djelomično pitam kako sam mogla biti tako naivna. S druge pak strane još vjerujem u neke iste ideje, kao što je npr. kulturna demokracija. Dok sam 2001. vjerovala da se videomedijem može mnogo toga u društvu pomaknuti, posljednjih je godina težište mojega htijenja i ambicija na skulpturalnim, arhitektonskim i socijalnim intervencijama u javni prostor. S druge strane, sve ono što sam željela postići sarajevskim projektom i dalje je ono čemu težim. Etika za umjetnike i umjetnice u dvanaest pravila koju sam sročila 2004. u potpunosti se može izvući iz tog projekta, jer je na tom doista iznimnom iskustvu i utemeljena." riječi su autorice Kristine Leko.

Kupovina ulaznica:
Ulaznice možete kupiti na blagajni Art-kina ili putem platforme Ulaznice.hr.

Trajanje:
123 min.

Režija:
Kristina Leko